„100 dębów pamięci bohaterów niepodległej”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2018

„100 dębów pamięci bohaterów niepodległej”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego  wzięła udział w projekcie współtworzonym przez olsztyńskie instytucje: Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad akcją objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Celem akcji jest promowanie w społeczeństwie, przede wszystkim jednak wśród młodego pokolenia, sylwetek wybitnych postaci, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie oraz utrwalenie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Według organizatorów akcji niezwykle istotne jest, by każdy Polak żył w przeświadczeniu, że spoczywa na nim obowiązek pozostawienia trwałego śladu celebrowania tego wspaniałego jubileuszu, jak również i pielęgnowania pamięci o tych, którym zawdzięczamy wolną i niepodległą Ojczyznę.

Historycy z olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej wytypowali  i  przygotowali listę - wraz z krótkimi informacjami biograficznymi - stu postaci zasłużonych dla sprawy odzyskania oraz utrwalenia niepodległości. Jest to lista symboliczna, bowiem tych, co walczyli o Polskę, bronili jej granic i honoru, było nie stu, a miliony. Do każdego dębu została przypisana jedna postać, drzewa będą symbolem pamięci o nich. Zadaniem społeczności szkolnej na terenie placówki oświatowej jest nie tylko posadzenie ich, ale pielęgnowanie roślin, co ma symbolizować zaangażowanie i dbałość o to, co najważniejsze – o niepodległą Polskę. Nasza szkoła otrzymała dąb, który nosi imię Witolda Rylskiego - Ścibora (1871-1926), który był organizatorem i pierwszym dowódcą 6.Pułku Piechoty Legionów Polskich.

 

Do opracowania informacji wykorzystano publikację przygotowaną przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Iwona Rogalska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie