Szkoła Podstawowa nr 3 w Działdowie

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA

       Zajęcia gimnastyki odbywają się 1, 2 lub 3 razy w tygodniu po 45 minut.
Są dostosowane do planu lekcji ucznia. Lekcja wypełniona jest ćwiczeniami ogólnorozwojowymi i specjalistycznymi. Rodzic/prawny opiekun zgłasza potrzebę uczestnictwa dziecka w zajęciach do wychowawcy lub nauczyciela gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej.


            Pozytywne efekty postępowania korekcyjnego winny być skorelowane z zasadami wspierającymi profilaktykę wad postawy (szkoła, dom, czas wolny) :

PROCES KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNY JEST ŻMUDNY, WYMAGA KONSEKWENCJI, CIERPLIWOŚCI I DOKŁADNOŚCI WYKONYWANIA ZADAŃ RUCHOWYCH

 

Zapraszam do współpracy i życzę sukcesów
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej