Dzień dobrego słowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dzień Dobrego Słowa

Dzień Dobrego Słowa, to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.

Celem projektu jest budowanie odpowiedzialności za słowo, kształtowanie dobrej atmosfery i tworzenie pozytywnej energii, dzięki używaniu poprawnego języka w sytuacjach dnia codziennego. Nadrzędną ideą projektu jest przekonanie, że dzięki propagowaniu zasad kulturalnego zachowania, szacunku dla języka polskiego, dbaniu o czystość i poprawność wypowiedzi dzieci i dorosłych, świat może być lepszy.

 Założeniem projektu jest uczynienie każdego 13. dnia miesiąca Dniem Dobrego Słowa..

 Współpracuje z nami już ponad 60  szkół, kolejne są  już wdrażane.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, pomocy w organizacji, przeszkolenia, zapraszam do kontaktu.

 

        Serdecznie zapraszamy do współpracy,
Grzegorz Marciniak

  tel. 692-515-841

 

e-mail: ino@asdim.pl

 

 

Dzień Dobrego Słowa, to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci:

 • nauczą się używania w codziennym języku zwrotów i form grzecznościowych,

 • zrozumieją konieczność eliminacji z języka wulgarnych słów,

 • nauczą się szacunku dla wspólnego dobra,

 • przygotowują się do rozpoznawania, nazywania i hierarchizacji moralnych wartości oraz dokonywania wyborów,

 • będą kształtować postawę dialogu, tolerancji oraz umiejętność słuchania i rozumienia innych i ich poglądów.

 

Czas realizacji:

13. dzień każdego miesiąca.

Główny cel projektu:

propagowanie zasad kulturalnego zachowania w codziennych sytuacjach, podkreślanie szacunku dla języka polskiego, uświadamianie konieczności dbania o czystość i poprawność języka, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów

Szczegółowe cele projektu:

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nauczą się:

 • kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią, 

 • używania uprzejmych słów w kontaktach międzyludzkich, 

 • akceptowania i naśladowania pozytywnych wzorców zachowań: umiejętności prowadzenia rozmów i słuchania, uprzejmości, punktualności, słowności,

 • zrozumienia, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów i ich eliminacji ze swojego języka,  sprawnego posługiwania się słownikami, 

 • kulturalnego zachowania przy stole, przyjmowania gości, 

 • dobierania stosownego ubioru zależnie od okoliczności, 

 • kulturalnego kibicowania podczas zawodów sportowych, przestrzegania zasad fair play, 

 • dzielenia refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole, 

 • współdziałania w zespole, wspólnego podejmowania decyzji, planowania i organizowania swojej pracy.

Szkolnym koordynatorem projektu jest logopeda Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska.

 

Pliki do pobrania