Zarządzenia dyrektora szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zarządzenie  wewnętrzne nr 15/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia 22 maja 2020r. w sprawie: zmainy organizacji pracy szkoły

Zarządzenie  wewnętrzne nr 14/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia 04 maja 2020r. w sprawie:  dostosowania procedur określajacych sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowaniaw przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

  Zarządzenie  wewnętrzne nr 13/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia 04 maja 2020r. w sprawie:  terminów przeprowadzenia rocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 Zarządzenie  wewnętrzne nr 12/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie: zmiany terminów dodatkowych dni wolnych z tytułu egzaminu ósmoklasisty

  Zarządzenie  wewnętrzne nr 11/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia 04 maja 2020r. w sprawie: określenia zasadzaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

 Zarządzenie  wewnętrzne nr 9/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia 24 marca 2020r. w sprawie:  sposobu organizacji nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość