Samorząd Uczniowski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 "Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.
Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
- Matka Teresa z Kalkuty

SZKOLNY PROGRAM WOLONTARIATU   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO   W DZIAŁDOWIE „OTWÓRZ SERDUCHO”

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Wyciąg z regulaminu dotyczący ordynacji wyborczej:
a) do Samorządu Klasowego,
b) do Samorządu Uczniowskiego