Sześciolatki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego - prezentacja

Lista wskaźników dojrzałości szkolnej

wersja do druku

Czy dziecko potrafi?

1.      Korzystać z przyborów do rysowania, pisania?

2.      Obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania: nie wychodzić poza linie kolorując obrazek
                    (nazwać to, co się narysowało)?

3.       Lepić z plasteliny, modeliny( lub pomoc w kuchni przy wyrabianiu ciasta), ciąć nożyczkami w linii prostej 
                    i krzywej?

4.      Narysować rysunek postaci ludzkiej( postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości,
                    części ciała są rozmieszczone
właściwie)?

5.      Odwzorowywać szlaczki i wzorki?

6.      Kreślić kształty graficzne w powietrzu?

7.      Kalkować?

8.      Pisać po śladzie?

9.      Pisać szlaczki literopodobne (jeżeli dziecko chce pisać, to należy ćwiczyć elementy liter: laseczki, kreski,
                    kółeczka, pętelki w różnych położeniach
) na dużych paskach papieru, potem na mniejszych paskach.
                
Nie uczyć pisać w zeszytach w trzy linie (dziecko nie rozróżnia jeszcze linii) !  

10.  Nie pozwalać pisać liter drukowanych!!

11.  Malować, również palcami?

12.  Wydzierać palcami i wycinać nożyczkami, naklejać?

13.  Rysować, kolorować, rysować jednocześnie ręką lewą i prawą?

14.  Nawlekać koraliki?

15.  Grupować przedmioty wg barw (czerwone, żółte, zielone itp.),  kształtu (koło, kwadrat, trójkąt itp.) 
                 i wielkości (duże, małe itp.)?

16.  Wymieniać różnice w pozornie takich samych przedmiotach, obrazkach?

17.  Dobrać w pary obrazki z uwzględnieniem cechy wspólnej, klasyfikować je wg określonej zasady,
                 np. owoce, pojazdy, zwierzęta?

18.  Odróżniać z otoczenia dźwięki różnych zwierząt, instrumentów, itp.?

19.  Wyróżnić głoskę na początku i na końcu wyrazu np. a – akwarium, litera, itp.?

20.  Przez dłuższą chwilę uważnie słuchać opowiadania, bajki, muzyki?

21.  Opowiedzieć treść obrazka posługując się zdaniami?

22.  Podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby?

23.  Liczyć sylaby w słowach, początkowo w krótkich, później w długich: ma-ma (●●) , ko-lo-ry (● ● ● ) 
                 – rysować tyle kropek, ile jest sylab?

24.  Bawić się w analogiczny sposób sylabami: np.- łołokieć, łopata, wesoło, krzesło, czoło?

25.  Określać położenie głoski w wyrazie, np. jaki dźwięk słyszymy po l,a jaki przed lw wyrazie mleko?

26.  Prawidłowo wymawiać głoski?

27.  Odtworzyć prosty układ rytmiczny( dwa uderzenia rąk, dwa tupnięcia nogami itp.)?

28.  Bawić się w tworzenie rymów np. kukułka- jaskółka?

29.  Rozwiązywać proste zagadki?

30.  Swobodnie liczyć kolejno (np. do 10), po przeliczeniu liczmanów (np. kółek) powiedzieć, ile ich jest?

31.  Dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach?

32.  Wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne, uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych?

33.  Wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost?

34.  Samodzielnie zapinać guziki, założyć buty i zawiązać sznurowadło?

35.  Podporządkować się poleceniom słownym?

36.  Podać, jakie ma imię i nazwisko,  ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się rodzice?

37.  Pogodnie rozstać się z rodzicami i nawiązywać kontakty?

38.  Być swobodne, szybkie, samodzielne w działaniu?

39.  Jest odporne na niepowodzenia?

40.  Doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się  o pomoc do osoby
                dorosłej?

41.  Zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać,  czekać na swoją kolej?