Pliki do pobrania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumenty dla dzieci z obwodu szkoły:

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie  - plik do pobrania

Dokumenty dla dzieci spoza obwodu szkoły:

Wniosek przyjęcia dziecka spoza obwodu szkołyPliki do pobrania

Oświadczenia rodzica dziecka spoza obwodu szkoły:

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o rozliczeniu podatku dochodowegowedług miejsca zamieszkania -  PDF, pliki do pobrania

Oświadczenie dotyczące drogi  dziecka do szkoły - PDF , pliki do pobrania

Oświadczenie dotyczące potrzeby zapewnienia dziecku należytej opieki  -PDF, pliki do pobrania

 Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 -pliki do pobrania

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3:  pobierz, pobierz


Tu sprawdzisz, które ulice i miejscowości należą do obwodu naszej szkoły

 Zarządzenie nr 10/2018 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 26 stycznia 2018r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina - Miasto Działdowo

Terminy

Uchwała nr XXV/225/17  Rady Miasta Działdowo z dnia 23 lutego 2017r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina- Miasto Działdowo
Granice obwodów: pobierz, pobierz

 

Podanie o duplikaty - plik do pobrania

karta zapisu na świetlicę