Kształcenie kompetencji kluczowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nasi uczniowie – pokolenie Z -  dzieci urodzone po 2000 roku, które nie znają świata bez telefonów komórkowych i komputerów. Wiedzę chcą czerpać głównie z Internetu. Przez większą część czasu są online. W przyszłości część z nich będzie pracować na odległość, większość zmieni pracę kilka lub kilkanaście razy, cały czas poszerzając swoje wykształcenie. W jaki sposób szkoła ma nadążyć za swoimi uczniami? Zadaniem szkoły jest zaopatrzenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy, które umożliwią im uczenie się przez całe życie. Szansę na to daje kształcenie kompetencji kluczowych.

Kompetencje kluczowe

1) porozumiewanie się w języku ojczystym

2) porozumiewanie się w językach obcych

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

4) kompetencje informatyczne

5) umiejętność uczenia się

6) kompetencje społeczne i obywatelskie

7) inicjatywność i przedsiębiorczość

8) świadomość i ekspresja kulturalna

Wszystkie kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia we współczesnym społeczeństwie.