Doradztwo zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. ( WSDZ)

Celem orientacji zawodowej w klasach I – III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII- VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat  systemu edukacji i rynku pracy.

Artykuły

Przejdź do - Zespół Szkół nr 1 w Działdowie
Przejdź do - Warsztaty kulinarne w Zespole Szkół w Malinowie.
Przejdź do - Dzień otwarty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych w Iłowie Osadzie
Przejdź do - Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół w Malinowie zorganizowane dla klas VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID,
Przejdź do - Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół w Iłowie Osadzie dla klas VIII A,B,C,D
Przejdź do - Spotkanie z przedstawicielem zawodu z lokalnego rynku pracy – neurologopedą
Przejdź do - Wycieczka zawodoznawcza do Komendy Powiatowej Policji zorganizowania dla klas siódmych i ósmych
Przejdź do - Wycieczka zawodoznawcza do Sądu Rejonowego w Działdowie