Doradztwo zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. ( WSDZ)

Celem orientacji zawodowej w klasach I – III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII- VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat  systemu edukacji i rynku pracy.

Artykuły

Przejdź do - Zostań Policjantem !
Przejdź do - Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie w Trójce.
Przejdź do - Wycieczki zawodoznawcze do działdowskich zakładów pracy.
Przejdź do - Przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie w naszej szkole.
Przejdź do - Wycieczka zawodoznawcza do Heinz Glas w Działdowie.
Przejdź do - Moja pasja, moje marzenia.
Przejdź do - Zabawy z Mapą Karier.
Przejdź do - Wycieczka zawodoznawcza do Komendy Powiatowej Policji zorganizowania dla klas siódmych.
Przejdź do - Warsztaty kulinarne dla klas VII