Jesteś tutaj: Start / Profilaktyka

Profilaktyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Dieta komórkowa”

 Na podstawie zaakceptowanej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Koncepcji pracy szkoły, informuję o wprowadzeniu od 3 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej nr 3  „diety komórkowej”. Zostaje ona wdrożona zgodnie z oczekiwaniami Rodziców oraz w odpowiedzi na zaobserwowane przez nauczycieli nasilające się zjawisko nadużywania przez dzieci telefonów komórkowych, smartfonów itp. Działanie  to ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zjawiska  infoholizmu tj. zanikowi więzi społecznych, brakowi koncentracji podczas lekcji, wypadkom oraz innym  konsekwencjom zdrowotnym i prawnym.

Proszę Rodziców o wspieranie inicjatywy, gdyż wynika ona z naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo Państwa dzieci.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 pz. 2156 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (DZ. U. z 2015r. poz 1249),

3) Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie.

 

dyrektor szkoły

Joanna Karaszewska