Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wiek dorastania jako pomost między dzieciństwem a dorosłością (Prezentacja)

Zadania na październik 2017r.

04.10.17 r. – warsztaty dla uczniów klas VI ( a, b, e )
                     nt. Jak skutecznie się uczyć? przygotowane przez PP-P

05.10.17r. – ZABAJKOWANI 2, czyli jeszcze bardziej zakręceni na
                    punkcie bajki – warsztaty dla lektorów; godz. 16.30
06.- 07.10.17r – prezentacja dla uczniów kl. I – III przygotowane przez
                     harcerzy z hufca

09.10.17r. – koncert muzyczny dla klas IV – VII  Klasycy na Rockowo
09.10.17r. – dyskoteka dla uczniów klas I – III; godz. 17.00 – 18.30

10.10.17 r. – warsztaty dla uczniów klas VI ( c, d ) nt. Jak
                    skutecznie się uczyć?
przygotowane przez PP-P
10.10.17r. – szkolenie Domowi detektywi dla wychowawców klas IV

                    i V oraz wszystkich chętnych; godz. 14.00 – 20.00 w SP 3
11.10.17r. – warsztaty dla uczniów klas VII nt. Internet, gry 
                    komputerowe – zagrożenia, korzyści, zasady korzystania

                    przygotowane przez PP-P

13.10.17r. – Dzień Edukacji Narodowej  - 12.00 - uroczysta akademia ( udział  trzyosobowych delegacji klas)
16.10.17r. – Dzień Papieski – montaż słowno - muzyczny
16.10.17r. – Opowieść o miejscach niezwykłych – LAS – spotkanie z
                    leśnikiem; ZAMEK – spotkanie z burmistrzem przygotowane
                    przez MBP
17.10.17r. – spotkanie autorskie z p. Agatą Grzegorczyk – Wosiek
                    zorganizowane przez MBP; godz. 10.00
18.10.17r. – koncert muzyczny dla klas I – III Dawno temu, w  starożytnej

                    Grecji...
19.10.17r. – bajkowy booksprint, czyli akcja szybkiego pisania bajek
                    przez Internet zorganizowany przez MBP; godz. 10.00

20.10.17r. – bajkowe zawody sportowe  zorganizowane przez MBP;
                    godz. 10.00 – 13.00 w SP 3
20.-22.10.17r. – V Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki  COPERNIK
                    CUP w Nidzicy
25.10.17r. – Konkurs Wiedzy o Powiecie Działdowskim dla uczniów klas
                    VII zorganizowany przez TMZD, Starostwo Powiatowe,
                    Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego – eliminacje
                    szkolne
25.10.17r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – III wg harmonogramu, 
                    zgodnie z tematyką .Szkolenie dla rodziców uczniów kl. VII
                    nt. środków uzależniających, dopalaczy
26.10.17r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VII wg
                    harmonogramu,  zgodnie z tematyką.
                    Szkolenie dla  rodziców uczniów kl. VII na temat
                    dopalaczy oraz środków uzależniających
26.10.17r. – kino w szkole dla uczniów kl. I – IV
26.10.17r. – gra miejska Przedmiot zwykły i niezwykły ?
                    zorganizowana przez MBP; godz.10.00
27.10.17r. – kino w szkole dla uczniów kl. V – VII
30.10.17r. – szkolenie Uczeń generacji Z, czyli jak efektywnie uczyć
                    się cyfrowego człowieka

 

październik – Ogólnopolski program Młodzi w Akcji

                    – Turniej Tymbarka – eliminacje gminne i powiatowe

                    – Udział w akcji „ Paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy dla
                       fundacji EMIR oraz schroniska „ Podaj łapę”
 

Lekcje otwarte – terminy podawane na bieżąco:
            p. C. Zarębski – matematyka
            p. A. Gąsior – j. niemiecki
            p. A. Szałkowska – Pazera – j. angielski
            p. A. Haspel – j. angielski w kl. I - III