Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wiek dorastania jako pomost między dzieciństwem a dorosłością (Prezentacja)

Tematyka spotkań z rodzicami - styczeń

 

Zadania na styczeń 2018r.

 

01.01.18r. – Nowy Rok
06.01.18r. – święto Trzech Króli – udział uczniów w Orszaku III Króli
06.01.18r. – koncert „Kolędnicy” chóru Cudawianki w kościele Zbawiciela, godz.18.00
08.01.18r. – finał zbiórki karmy  fundacji EMIR oraz schroniska „Podaj łapę” w SP nr 2
10.01.18r. – koncert „Kolędnicy” w wykonaniu chóru szkolnego w Domu  Seniora VIGOR, godz.11.00
11.01.18r. – szkolenie „Wykorzystanie nowych funkcji Windows 10 w prac  nauczyciela”, godz. 15.30

11.01.18r. –„ Kolędnicy ” – koncert dla Rodziców, godz. 17.30
15.01.18r. – godz. 14.45 – klasyfikacyjna rada pedagogiczna
15.01.18r. – konkurs fotograficzny „Święta w mojej rodzinie”    ( ostateczny termin składania prac)
17.01.18r. – inscenizacja bożonarodzeniowa w Domu Seniora VIGOR, godz. 12.00
17.01.18r. – Dzień Babci i Dziadka dla zaproszonych gości, m.in. z Domu Seniora VIGOR na świetlicy szkolnej, godz.16.00
17.01.18r. – Koncert muzyczny dla klas I – III Na pomoc
17.01.18r. – prelekcja o Józefie Piłsudskim w CKU, godz. 11.00

17.-19.01.18r. – zdjęcia wg harmonogramu                 
17.01.18r. – śródroczne spotkania z Rodzicami kl. I – III     
18.01.18r. – śródroczne spotkania z Rodzicami kl. IV – VII
18.01.18r. – Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny dla klas VI„Mistrz mowy polskiej”
19.01.18r. – apel organizacyjno – porządkowy
22.01.18r. – 02.02.18r. – ferie zimowe

Mistrzostwa Regionu II Elbląskiego w Minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców

Lekcje otwarte:
p. A. Obarek – chemia

p. A. Karpińska – edukacja wczesnoszkolna