• Doradztwo zawodowe

   • Doradztwo zawodowe
    • Doradztwo zawodowe

    • 30.11.2020 09:16
    • Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
    • Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe w szkole podstawowej.wsdz.doc

     Celem orientacji zawodowej w klasach I – III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

     Celem orientacji zawodowej w klasach IV – VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec edukacji i pracy oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

     Celem doradztwa zawodowego w klasach VII- VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat  systemu edukacji i rynku pracy.

    • Wróć do listy artykułów