• Dzień dobrego słowa

    •  

      

     Dzień Dobrego Słowa

     Dzień Dobrego Słowa, to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.

     Celem projektu jest budowanie odpowiedzialności za słowo, kształtowanie dobrej atmosfery i tworzenie pozytywnej energii, dzięki używaniu poprawnego języka w sytuacjach dnia codziennego. Nadrzędną ideą projektu jest przekonanie, że dzięki propagowaniu zasad kulturalnego zachowania, szacunku dla języka polskiego, dbaniu o czystość i poprawność wypowiedzi dzieci i dorosłych, świat może być lepszy.

      Założeniem projektu jest uczynienie każdego 13. dnia miesiąca Dniem Dobrego Słowa..

      Współpracuje z nami już ponad 60  szkół, kolejne są  już wdrażane.

     W celu uzyskania szczegółowych informacji, pomocy w organizacji, przeszkolenia, zapraszam do kontaktu.

      

             Serdecznie zapraszamy do współpracy,
     Grzegorz Marciniak

       tel. 692-515-841

      

     e-mail: ino@asdim.pl

      

      

     Dzień Dobrego Słowa, to autorska propozycja Iwony Majewskiej - Opiełki propagowana wspólnie z Katarzyną Domańską od 2011 roku. Jest to projekt edukacyjny, który w całości wpisuje się w program logodydaktyki. To inicjatywa, która ma pomóc czynić świat lepszym i szczęśliwszym przez wspólną pracę nad właściwym stosunkiem do słowa.

     Dzięki udziałowi w projekcie dzieci:

     • nauczą się używania w codziennym języku zwrotów i form grzecznościowych,

     • zrozumieją konieczność eliminacji z języka wulgarnych słów,

     • nauczą się szacunku dla wspólnego dobra,

     • przygotowują się do rozpoznawania, nazywania i hierarchizacji moralnych wartości oraz dokonywania wyborów,

     • będą kształtować postawę dialogu, tolerancji oraz umiejętność słuchania i rozumienia innych i ich poglądów.

      

     Czas realizacji:

     13. dzień każdego miesiąca.

     Główny cel projektu:

     propagowanie zasad kulturalnego zachowania w codziennych sytuacjach, podkreślanie szacunku dla języka polskiego, uświadamianie konieczności dbania o czystość i poprawność języka, rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów

     Szczegółowe cele projektu:

     Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nauczą się:

     • kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią, 

     • używania uprzejmych słów w kontaktach międzyludzkich, 

     • akceptowania i naśladowania pozytywnych wzorców zachowań: umiejętności prowadzenia rozmów i słuchania, uprzejmości, punktualności, słowności,

     • zrozumienia, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów i ich eliminacji ze swojego języka,  sprawnego posługiwania się słownikami, 

     • kulturalnego zachowania przy stole, przyjmowania gości, 

     • dobierania stosownego ubioru zależnie od okoliczności, 

     • kulturalnego kibicowania podczas zawodów sportowych, przestrzegania zasad fair play, 

     • dzielenia refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole, 

     • współdziałania w zespole, wspólnego podejmowania decyzji, planowania i organizowania swojej pracy.

     Szkolnym koordynatorem projektu jest logopeda Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska.