GIMNASTYKA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNA

       Zajęcia gimnastyki odbywają się 1, 2 lub 3 razy w tygodniu po 45 minut.
Są dostosowane do planu lekcji ucznia. Lekcja wypełniona jest ćwiczeniami ogólnorozwojowymi i specjalistycznymi. Rodzic/prawny opiekun zgłasza potrzebę uczestnictwa dziecka w zajęciach do wychowawcy lub nauczyciela gimnastyki
korekcyjno – kompensacyjnej.


            Pozytywne efekty postępowania korekcyjnego winny być skorelowane z zasadami wspierającymi profilaktykę wad postawy (szkoła, dom, czas wolny) :

 • sen – wywietrzony pokój, dziecko wyciszone,
 • poranny rozruch, przygotowanie do szkoły,
 • noszenie plecaka na dwóch ramionach, krótkie paski, ograniczenie ciężaru
  (np. likwidacja metalowych termosów, podręczniki według planu itp.),
 • szkoła dostosowuje wysokość krzeseł i ławek do wzrostu ucznia,
 • aktywne przerwy – możliwość spacerowania, wyjścia na boisko, tańce,
 • systematyczne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego, tańca, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęciach na basenie, korzystanie
  z oferty zajęć ruchowych (gry i zabawy, SKS),
 • odrabianie lekcji we właściwej pozycji siedzącej (prawidłowa postawa, odległość od podręcznika, stosowanie przerw w nauce),
 • zróżnicowana dieta – owoce, warzywa, nabiał, ryby, chude mięso,
 • ograniczenie dziecku siedzącego trybu życia – zachęcanie do różnorodnych form ruchu.

PROCES KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNY JEST ŻMUDNY, WYMAGA KONSEKWENCJI, CIERPLIWOŚCI I DOKŁADNOŚCI WYKONYWANIA ZADAŃ RUCHOWYCH

 

 Zapraszam do współpracy i życzę sukcesów
Nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej