• Historia

    • Historia i tradycja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie.

      

     Monografia_40_lecie.pdf

      

     XXXV-lecie.doc

          W 1981 r. we wrześniu rozpoczęła działalność nowa, nowoczesna szkoła podstawowa, trzecia z kolei tego typu placówka w Działdowie. Rok później oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem. Bazę szkolną po kilku dobudowach stanowią obecnie trzy części. Dwie zawierają sale lekcyjne, pomieszczenia socjalno-administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów. Piwnice zaadaptowano na szatnie, pomieszczenia gospodarskie, harcówkę oraz salkę katechetyczną. Trzecią część  budynku stanowi sala gimnastyczna, sale do gimnastyki korekcyjnej,  szatnie, magazyny sprzętu sportowego, pokój nauczycieli w-f, sale komputerowe, biblioteka oraz świetlica. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany przez boiska sportowe , w tym  od 2009 r.„Orlik”. Poza tym placówkę otaczają trawniki, ogródek, co roku przybywa kilka drzew. W 2008 r. szkoła zyskała piękny wygląd dzięki nowej elewacji.
          W 1984r. podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia sportowca Bronisława Malinowskiego i rozpoczęto Kampanię „Bohater”, którą podsumowała  31 maja 1986r. uroczystość nadania szkole imienia słynnego Olimpijczyka i wręczenie sztandaru. Szkoła zwana familiarnie w środowisku lokalnym   „Trójką” dołączyła do grona szkół, których patronem jest „Bronek”.
     Według założeń projektowych w szkole powinno się uczyć 720 uczniów, jednak od początku liczba ta była większa. W ciągu bez mała trzydziestu lat placówka dorobiła się ponad 4000 absolwentów. W roku 1999 po raz pierwszy absolwentami szkoły byli szóstoklasiści. Uchwałą Rady Miasta Działdowa z dnia 12 marca 1999r. ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Bronisława Malinowskiego przekształcono  z dniem 1 września 1999r w sześcioletnią  publiczną Szkołę Podstawową nr 3.
          Historię „Trójki” tworzyli jej dyrektorzy i kadra nauczycielska. Pierwszym dyrektorem był mgr Jerzy Smolicz, pasjonat sportu, przyjaciel młodzieży, wspaniały pedagog. To dzięki jego staraniom szkoła od początku swego istnienia  promuje sportowy styl życia. Po Jerzym Smoliczu, który zmarł w 1984r., stanowisko dyrektora objął Edward Radomski i  sprawował tę funkcję do roku  1998. Dyrektor Radomski  stworzył w SP 3 system wychowawczy oparty na sporcie i rekreacji, zainicjował  edukację ekologiczną i regionalną . Następny dyrektor mgr Leszek Gołębiewski  przeprowadził w szkole niezbędne remonty. Za jego kadencji w szkole powstał Klub Młodego Europejczyka. Od 2001 roku funkcję dyrektora pełni mgr Anna Grzegrzółka. Jest aktywnym, prężnym organizatorem, kontynuuje sportowo-ekologiczną tradycję szkoły. Cieszy się dużym autorytetem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i w środowisku lokalnym. Pod jej kierunkiem szkoła  zdobyła tytuły: „Szkoły z klasą”, ”Szkoły przyjaznej ortografii”, „Szkoły przyjaznej środowisku”,  międzynarodowy certyfikat ekologiczny „Zieloną Flagę”. Wszyscy uczniowie klas I-VI zostali objęci nauką języka angielskiego, a od września 2009r wprowadzono dodatkowy język-niemiecki. W ramach szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne. Szkoła współpracuje z domem rodzinnym uczniów, wspiera rodziny opieką psychologiczno-pedagogiczną.
     Wszyscy dyrektorzy wykazywali się dbałością o to, by w szkole zatrudniać specjalistów o wysokich kwalifikacjach, dzięki czemu SP 3 osiąga wysokie wyniki  i jest dobrze postrzegana w środowisku  lokalnym.
          Szkoła wypracowała własną tradycję. Do szkolnego  kalendarza na stałe zostały wpisane turnieje sportowe: Katarzynka Cup, Turniej Przedwiośnia, Pierwszy Start. Urodziny Szkoły, Dzień Wiosny, Turniej wiedzy o Patronie, Ortofrajda,  konkursy, koncerty, spektakle, filmy, święta narodowe: Święto Niepodległości, Trzeci Maja są częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.   Funkcję wychowawczo-opiekuńczą szkoły wspierają działania licznych organizacji, kół, klubów. Prężnie pracuje Samorząd Uczniowski współdziałający ze Szkolnym  Klubem Młodego Europejczyka. Wydawana jest szkolna gazetka, obecnie pod tytułem „Sedno”. „Trójka” ma sprzymierzeńców w środowisku lokalnym, współpracuje m.in. z:  Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury, Urzędem Miasta, Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Ekologicznym Związkiem Gmin „Działdowszyzna”, Towarzystwem Miłośników Ziemi Działdowskiej.
     W szkole działa Rada Rodziców.
     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie stara się realizować nadrzędny cel działań edukacyjnych , jakim jest wszechstronny rozwój ucznia.