• Kadra

    • Dyrektor szkoły : Joanna Karaszewska

      

     Zastępca dyrektora ds. wychowawczych: Joanna Skoneczka

      

      Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych : Lucyna Marcinkowska

      

     1.  

     Angowska Joanna

     edukacja wczesnoszkolna

     2.  

     Breska Beata

     wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

     3.  

     Chrzanowski Kamil

     plastyka

     4.  

     Cichosz Aldona

     pedagog szkolny, doradca zawodowy

     5.  

     Cierkowski Wiesław

     wychowanie fizyczne

     6.  

     Czeczot Danuta

     muzyka

     7.  

     Dunajska Michalina

     plastyka, technika

     8.  

     Dymkowski Piotr

     wychowanie fizyczne

     9.  

     Filipska Joanna

     matematyka

     10.  

     Gąsior Anna

     język niemiecki

     11.  

     Gesele-Kurzawa Irena

     wychowanie fizyczne

     12.  

     Góralska Joanna

     edukacja wczesnoszkolna

     13.  

     Grocka Anna

     matematyka, język niemiecki

     14.  

     Haspel Anna

     język angielski

     15.  

     Jadanowska Ewa

     edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

     16.  

     Kamińska Katarzyna

     edukacja wczesnoszkolna

     17.  

     Kanigowska Agnieszka

     język angielski

     18.  

     Karaszewska Joanna

     język polski

     19.  

     Karbowska Alina

     wychowanie fizyczne - zajęcia taneczne, wychowanie do życia w rodzinie

     20.  

     Kłosowska Ewa

     edukacja wczesnoszkolna, robotyka

     21.  

     Kurowski Grzegorz

     informatyka, robotyka

     22.  

     Kwiatkowska-Kołakowska Sylwia

     Neurologopeda, oligofrenopedagog

     23.  

     Landmann Hanna

     edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog

     24.  

     Małgorzaciak-Niedzielska Iwona

     wychowanie fizyczne

     25.  

     Marcinkowska Lucyna

     matematyka

     26.  

     Margalska Agnieszka

     nauczyciel współorganizujący

     27.  

     Miecznikowska Grażyna

     informatyka

     28.  

     Nieborek Barbara

     przyroda, biologia

     29.  

     Niedzielska Joanna

     bibliotekarz

     30.  

     Nowakowska Gabriela

     religia

     31.  

     Obarek Aneta

     chemia

     32.  

     Olborska Ewa

     wychowawca świetlicy szkolnej

     33.  

     Olendrowicz Urszula

     edukacja wczesnoszkolna

     34.  

     Pacyniak Katarzyna

     religia

     35.  

     Panek Anna

     historia

     36.  

     Pierścionek Dorota

     matematyka, chemia

     37.  

     Piotrowicz Dariusz

     historia , wiedza o społeczeństwie

     38.  

     Piotrowicz Małgorzata

     edukacja dla bezpieczeństwa

     39.  

     Piotrowska Katarzyna

     geografia

     40.  

     Polmańska Mirella 

     wychowawca świetlicy szkolnej

     41.  

     Przybyszewska Bożena

     język polski

     42.  

     Pudlak  Urszula

     edukacja wczesnoszkolna,

     43.  

     Rogalska Iwona

     język polski

     44.  

     Rogozińska Iwona

     plastyka

     45.  

     Rynkowski Ireneusz

     matematyka

     46.

     Skoneczka Joanna

     technika

     47.  

     Smereczyńska Alicja

     edukacja wczesnoszkolna

     48.  

     Sontowska Beata

      geografia, przyroda

     49.  

     Stempka Małgorzata

     pedagog szkolny, oligofrenopedagog

     50.  

     Szałkowska-Pazera Anna

     język angielski

     51.  

     Szczepańska Dominika

     język polski

     52.  

     Szczurewski Paweł

     wychowanie fizyczne

     53.  

     Szymańska Dominika

     język angielski

     54.  

     Tyburska Agata

     edukacja wczesnoszkolna

     55.  

     Went Adrianna

     język polski

     56.  

     Wiergowska Anna

     nauczyciel współorganizujący

     57.  

     Wiśniewska Joanna

     język angielski

     58.

     Wyrzykowska Anna

     fizyka,biologia, geografia