• Kadra

    • Dyrektor szkoły : Joanna Karaszewska

      

     Zastępca dyrektora ds. wychowawczych: Joanna Skoneczka

      

      Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych : Lucyna Marcinkowska

      

     1.  

     Breska Beata

     wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

     2.  

     Chojnacka Krystyna

     religia

     3.  

     Cichosz Aldona

     pedagog szkolny, doradca zawodowy

     4.  

     Cierkowski Wiesław

     wychowanie fizyczne

     5.  

     Czeczot Danuta

     muzyka

     6.  

     Dunajska Michalina

     plastyka, technika

     7.  

     Dwórznik Sylwia

     wychowawca świetlicy szkolnej

     8.  

     Dymkowski Piotr

     wychowanie fizyczne

     9.  

     Filipska Joanna

     matematyka

     10.  

     Gąsior Anna

     język niemiecki

     11.  

     Gesele-Kurzawa Irena

     wychowanie fizyczne

     12.  

     Góralska Joanna

     edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

     13.  

     Haspel Anna

     język angielski

     14.  

     Jadanowska Ewa

     edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

     15.  

     Kamińska Katarzyna

     edukacja wczesnoszkolna

     16.  

     Kanigowska Agnieszka

     język angielski

     17.  

     Karaszewska Joanna

     język polski

     18.  

     Karbowska Alina

     wychowanie fizyczne - zajęcia taneczne, wychowanie do życia w rodzinie

     19.  

     Kłosowska Ewa

     edukacja wczesnoszkolna, robotyka

     20.  

     Kurowski Grzegorz

     informatyka, robotyka

     21.  

     Kwiatkowska-Kołakowska Sylwia

     neurologopeda

     22.  

     Landmann Hanna

     edukacja wczesnoszkolna

     23.  

     Liszewska Małgorzata

     nauczyciel współorganizujący

     24.  

     Małgorzaciak-Niedzielska Iwona

     wychowanie fizyczne

     25.  

     Mańkowska Ewa

     matematyka

     26.  

     Marcinkowska Lucyna

     matematyka, terapia pdagogiczna

     27.  

     Nieborek Barbara

     przyroda, biologia

     28.  

     Niedzielska Joanna

     bibliotekarz

     29.  

     Nowakowska Gabriela

     religia

     30.  

     Obarek Aneta

     chemia

     31.  

     Olborska Ewa

     wychowawca świetlicy szkolnej

     32.  

     Olendrowicz Urszula

     edukacja wczesnoszkolna

     33.  

     Pacyniak Katarzyna

     religia

     34.  

     Panek Anna

     historia

     35.  

     Piotrowicz Dariusz

     historia , wiedza o społeczeństwie

     36.  

     Piotrowicz Małgorzata

     edukacja dla bezpieczeństwa

     37.  

     Polmańska Mirella 

     wychowawca świetlicy szkolnej

     38.  

     Przybyszewska Bożena

     język polski

     39.  

     Pudlak  Urszula

     edukacja wczesnoszkolna,

     40.  

     Rogalska Iwona

     język polski

     41.  

     Rogozińska Iwona

     plastyka

     42.  

     Romanowska Bożena

     edukacja wczesnoszkolna

     43.  

     Rynkowski Ireneusz

     matematyka, przyroda

     44.  

     Skoneczka Joanna

     technika

     45.  

     Smereczyńska Alicja

     edukacja wczesnoszkolna

     46.

     Sontowska Beata

      geografia, przyroda

     47.  

     Stempka Małgorzata

     pedagog szkolny, oligofrenopedagog

     48.  

     Szałkowska-Pazera Anna

     język angielski

     49.  

     Szczepańska Dominika

     język polski

     50.  

     Szczurewski Paweł

     wychowanie fizyczne

     51.  

     Szymańska Dominika

     język angielski

     52.  

     Tyburska Agata

     edukacja wczesnoszkolna

     53.  

     Went Adrianna

     język polski

     54.  

     Wieluńska Magdalena

     edukacja wczesnoszkolna

     55.  

     Wiśniewska Joanna

     język angielski

     56.  

     Wyrzykowska Anna

     fizyka

     57.  

     Zarębski Cezary

     informatyka, matematyka