• Kalendarz szkolny

    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

     01.09.2020r. -  rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych


     24.- 31.12.2020r. – zimowa przerwa świąteczna


     25.01.-07.02.2021r. – ferie zimowe - zmiana terminu


     luty/marzec – rekolekcje - odwołane


     25 – 27 maja 2021r.– egzamin ósmoklasisty


     01.04. - 06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna 


     02.06.2021r. – Jubileusz


     25.06.21r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych


     28.06.21r. – ferie letnie

     Dodatkowe dni wolne:
     - rekolekcje - odwołane
     - egzamin ósmoklasisty
     - 04.06.2021r. – piątek po Bożym Ciele

      

     Zebrania z rodzicami:
     08. września 2020r. – walne zebranie Rady Rodziców
     09.-10. września 2020r.
     21.-22. października 2020r.
     09.-10. grudnia  2020r. (otwarte drzwi)
     13.-14. stycznia 2021r.
     10.-11. marca 2021r.
     12.-13. maja 2021r. (otwarte drzwi)