• Rzecznik Praw Ucznia

    •                                                            

      

                                                                                   Drodzy Uczniowie!


     Nazywam się Barbara Nieborek, uczę przyrody i od 01 września 2010r. pełnię w naszej szkole  funkcję rzecznika praw ucznia.  Pilnuję Waszych praw.
     Moja rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie  tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i podejmowaniu działań mających na celu ich ochronę.

      

      

     Jako rzecznik praw ucznia  :

     1. Znam statut szkoły,  regulamin samorządu uczniowskiego  i „Konwencję praw dziecka”.
     2. Informuję uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
     3. Interweniuję w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
     4. Udzielam pomocy uczniom, zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
     5. Kontroluję realizację i rozwiązywanie spraw spornych,
     6. Składam przed radą pedagogiczną sprawozdanie ze swojej działalności.

      
     Jestem do Waszej dyspozycji  od poniedziałku do piątku w godzinach mojej pracy. Czekam na Was w pokoju nauczycielskim lub sali 208.