• Aktualności

     • "Na szlakach Warmii i Mazur"

     • 16.03.2021
     • Uczniowie klasy VII c na zajęciach z wychowawcą biorą udział w innowacji pedagogicznej, pt "Na szlakach Warmii i Mazur" . Opracowują i przygotowują w różnej formie zagadnienia dotyczące historii, geografii i kultury regionu. Oto pierwsza prezentacja związana z przeszłością Prus Wschodnich.

                                                                                                                                                  Adrianna Went