• Aktualności

     • Informacja o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

     • 23.08.2021
     • Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, przed nami rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Aby maksymalnie zapewnić warunki bezpieczeństwa i w zgodzie z aktualnymi wytycznymi MEiN i GIS . Prosimy rodziców o odprowadzenie młodszych uczniów ( klas II – IV) do wejścia, gdyby uroczystość rozpoczynała się w sali gimnastycznej. Wyjątek stanowią rodzice Pierwszoklasistów, którzy uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą.

      Po krótkim otwarciu roku i przywitaniu przez dyrektor szkoły uczniowie przejdą na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych, gdzie zostaną zapoznani z procedurami obowiązującymi w naszej szkole regułami sanitarnymi. Harmonogram rozpoczęcia roku :

      Godzina

      Klasy

      Miejsce spotkania

      8.00 – 8.30

      VIII

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      8.30 – 9.00

      VII i VI

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      9.00 – 9.30

      V i IV

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      10.00 – 10.30

      II i III

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      11.00

      I

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      W związku z obowiązującym do 31 sierpnia 2021 r. ograniczonym funkcjonowaniem szkół nie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców Pierwszoklasistów, zwyczajowo przeprowadzane w sierpniu. Wszystkie niezbędne informacje, zgody i loginy dostępu do dziennika elektronicznego zostaną przekazane przez wychowawców 1 września. W tym dniu uczniowie oraz rodzice poznają wychowawczynie, a następnie zostaną przez nie zapoznani z najważniejszymi miejscami w szkole, będą poinstruowani o zasadach sanitarnych i regułach obowiązujących podczas pobytu w szkole. Będzie to również dzień wypożyczenia podręczników naszym najmłodszym uczniom. O wszystkich szczegółach organizacyjnych, przewidzianych na ten dzień, rodzice i uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

      Aby zachować zasadę bezpiecznej odległości i unikać skupisk, ograniczamy udział rodziców do 1 osoby towarzyszącej dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole. Proszę również zaopatrzyć się we własne długopisy, wskazane są także rękawiczki. W przestrzeni wspólnej budynku, a w przypadku braku możliwości zachowania dystansu także na boisku, wymagana jest ochrona maseczką ust i nosa. Wszyscy proszeni są o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa we wzajemnej trosce o zdrowie.

      Dyrektor szkoły

      Joanna Karaszewska