• Aktualności

    • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Szczepienia - informacja

     • 05.09.2021
     • Wytyczne do szczepień

      Szanowni Wychowawcy Rodzice otrzymali wiadomość następującej treści:Szanowni Rodzice, zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia informuję, że uczniowie w wieku od 12 roku życia mogą skorzystać ze szczepienia przeciwko covid - 19,  zorganizowanego na terenie szkoły.W najbliższym tygodniu będzie możliwość zadeklarowania przez Rodzica chęci skorzystania z tej możliwości. Do piątku - 10 września 2021r. - należy za pośrednictwem dziennika elektronicznego zgłosić wychowawcy klasowemu, imię i nazwisko chętnych do przystąpienia do akcji.Szczepienia na terenie szkoły zostaną zorganizowane, jeśli ilość uczestników osiągnie poziom akceptowany przez zespół szczepiący (lekarz i personel pomocniczy ze szpitala). Termin przeprowadzania szczepień dla zadeklarowanych uczniów zostanie podany również po konsultacji z personelem medycznym. Szkoła ze swojej strony zabezpieczyła pomieszczenie spełniające wymagania na ten cel.Równocześnie informuję, że na stronie MEiN oraz szkoły znajdują się materiały informacyjne dotyczące akcji szczepienia dzieci i młodzieży przeciwko covid - 19. Zachęcam do skorzystania.         

                                                                                                               Dyrektor ZPO nr 3                               

                                                                                                              Joanna Karaszewska