• Aktualności

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 19.10.2021
     • Szanowni Państwo,

      Wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi,

      Drodzy Uczniowie

      Arystoteles twierdził, że "najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie", dlatego nauczyciele każdego dnia stają na równi z rodzicami przed odpowiedzialnym zadaniem, wiedząc iż od nich zależy, na jakiego dorosłego wyrośnie dziecko, jakim wartościom będzie hołdowało oraz w jaki sposób będzie funkcjonowało w społeczeństwie.  Ich każdy szkolny dzień składa się nie tylko z tego, że przekazują wiedzę, ale też wskazują wychowankom cenne wartości oraz towarzyszą im w ważnych momentach. Pamiętają, że dzieci „ potrzebują ich nawet wtedy, gdy odtrącają pomocną dłoń, czy buntują się”. Uświadamiają swoim uczniom, że liczą się nie tylko sukcesy, a porażki czy trudności mogą okazać się czymś równie pożytecznym, elementem życia, który wzmacnia człowieka,  pozwala mu odkrywać własną siłę, podejmować kolejne wyzwania.

       

      Za nami trudny rok. Kształcenie na odległość było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli odnaleźć się dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice – wszyscy.  Przyszło  nam mierzyć się z problemami jeszcze kilka lat temu w szkołach niewyobrażalnymi. Wierzę, że mimo wszystko stworzymy jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka. Wyszliśmy z tej próby wzmocnieni, nauczeni więcej, niż sami się spodziewaliśmy. Udało się przekuć ją w sukces.

      Przed nami wytężona praca, aby dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły skutki tego, co dzieje się wokół nich. Drodzy Nauczyciele - Koleżanki i Koledzy- dziękuję Wam za Wasze oddanie pracy, która wymaga nie tylko wysokich kompetencji, ale również siły oraz odwagi.  Życzę wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków. Życzę, by Wasza praca była owocna nie tylko w wymiernej postaci - wysokich wyników w nauce  uczniów, ale przede wszystkim, abyście cieszyli się szacunkiem, autorytetem młodzieży i czuli satysfakcję z tego, że macie swój wkład w ich wychowanie i kształtowanie.  Życzę  także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jakże często pozostającego w cieniu zawodowych obowiązków.

       

       

      Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć pracowników obsługi i

      administracji, bez których zaangażowania nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca, jakim jest. Dziękuję, że wzorowo stanęli Państwo na straży bezpieczeństwa pobytu nas wszystkich w szkole. Dziękuję za to, także że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Staracie się wesprzeć mnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, odpowiedzialnie przyjmujecie na siebie nowe, wymagające obowiązki. Życzę wszelkiej pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, radości z wykonywania swego zawodu, realizacji postawionych sobie celów i szczęścia w życiu osobistym.

       

      Społeczność szkolną i tworzą także rodzice. Dziękuję Państwu z obecność, osobiste zaangażowanie w sprawy naszej placówki, szczególnie za świetną konstruktywną współpracę i przychylność Rady Rodziców. Przez  pięć kolejnych lat zbudowaliśmy zupełnie nową jakość i płaszczyznę porozumienia we wspólnym interesie, jakim jest rozwój naszych uczniów.  Życzę Państwu wielu pomyślności, chwil satysfakcji .

       

      Wam, Drodzy Uczniowie, życzę dziś, abyście dzięki edukacji coraz lepiej rozumieli otaczający Was świat. Aby Wasi nauczyciele wierzyli w Wasze

      możliwości, bo przecież „Edukacja ma wiele twarzy. Tyle twarzy, ilu uczniów jest na świecie, bo edukacja to indywidualna twarz każdego dziecka. Jego Prawo do samookreślenia, ale również wiara nauczycieli i rodziców w potencjał dziecka." Życzę, aby ta twarz edukacji była pogodna, uśmiechnięta, życzliwa. Wy również bądźcie odważni – choć nie butni, dokonujcie mądrych i odpowiedzialnych wyborów. Nawet jeśli spotkacie takich, którzy będą wartość edukacji podważali i z niej drwili, pamiętajcie, ona daje prawdziwą wolność!

       

      Dziękuję Wszystkim, a szczególnie moim bezpośrednim współpracownicom, wicedyrektorkom - osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i trudnej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że Wszyscy Państwo czujecie na co dzień, nie tylko dziś, że możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony.

      Dziękuję serdecznie!

                                                                                Dyrektor ZPO3

                                                                                 Joanna Karaszewska

       

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
    • Wycieczka do Torunia
    • Ogólnopolski projekt ekologiczny Z ekologią na Ty
     • Ślubowanie Pierwszaków

     • 01.10.2021

     •  

      Dnia 27.09.2021r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 Szkole Podstawowej nr 3 im.B.Malinowskiego w Działdowie odbyło się uroczyste Ślubowanie klas pierwszych. To bardzo ważna uroczystość, która na stałe wpisana jest w kalendarz najważniejszych szkolnych imprez. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla najmłodszych naszych uczniów, ale również ogromne przeżycie dla ich rodziców. Pierwszaków przywitała ich starsza koleżanka, która życzyła im wielu sukcesów w nauce, wzorowego zachowania na pierwszym świadectwie i wysokich wyników w sporcie, kontynuując tym samym bogatą tradycję szkoły. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona pełnoprawnych uczniów musieli pokazać przybyłej na uroczystość wróżce, co potrafią. Zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykonywali ćwiczenia sportowe. Wykazali wzorową postawę podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego.  Próbie zostały poddane również wychowawczynie: pani Joanna Góralska, pani Joanna Angowska i pani  Katarzyna Kamińska, które musiały wypić sok z cytryny, po czym uśmiechnąć się do swoich wychowanków.Wszystkie zadania przygotowane przez wróżkę zostały wzorowo wykonane. Jury pod kierunkiem pani dyrektor Joanny Karaszewskiej jednogłośnie zdecydowało, że uczniowie mogą dostąpić zaszczytu pasowania. Po uroczystym Ślubowaniu na sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 wykonano wszystkim klasom pierwszym pamiątkowe zdjęcia. Oprócz upominków od szkoły również rodzice przygotowali dla dzieci miłe niespodzianki.

                                                                                                  Joanna Niedzielska