• Aktualności

     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 19.10.2021
     • Szanowni Państwo,

      Wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi,

      Drodzy Uczniowie

      Arystoteles twierdził, że "najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie", dlatego nauczyciele każdego dnia stają na równi z rodzicami przed odpowiedzialnym zadaniem, wiedząc iż od nich zależy, na jakiego dorosłego wyrośnie dziecko, jakim wartościom będzie hołdowało oraz w jaki sposób będzie funkcjonowało w społeczeństwie.  Ich każdy szkolny dzień składa się nie tylko z tego, że przekazują wiedzę, ale też wskazują wychowankom cenne wartości oraz towarzyszą im w ważnych momentach. Pamiętają, że dzieci „ potrzebują ich nawet wtedy, gdy odtrącają pomocną dłoń, czy buntują się”. Uświadamiają swoim uczniom, że liczą się nie tylko sukcesy, a porażki czy trudności mogą okazać się czymś równie pożytecznym, elementem życia, który wzmacnia człowieka,  pozwala mu odkrywać własną siłę, podejmować kolejne wyzwania.

       

      Za nami trudny rok. Kształcenie na odległość było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli odnaleźć się dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice – wszyscy.  Przyszło  nam mierzyć się z problemami jeszcze kilka lat temu w szkołach niewyobrażalnymi. Wierzę, że mimo wszystko stworzymy jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka. Wyszliśmy z tej próby wzmocnieni, nauczeni więcej, niż sami się spodziewaliśmy. Udało się przekuć ją w sukces.

      Przed nami wytężona praca, aby dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły skutki tego, co dzieje się wokół nich. Drodzy Nauczyciele - Koleżanki i Koledzy- dziękuję Wam za Wasze oddanie pracy, która wymaga nie tylko wysokich kompetencji, ale również siły oraz odwagi.  Życzę wielu osiągnięć w pracy zawodowej, uznania w społeczeństwie i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń Polaków. Życzę, by Wasza praca była owocna nie tylko w wymiernej postaci - wysokich wyników w nauce  uczniów, ale przede wszystkim, abyście cieszyli się szacunkiem, autorytetem młodzieży i czuli satysfakcję z tego, że macie swój wkład w ich wychowanie i kształtowanie.  Życzę  także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jakże często pozostającego w cieniu zawodowych obowiązków.

       

       

      Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć pracowników obsługi i

      administracji, bez których zaangażowania nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca, jakim jest. Dziękuję, że wzorowo stanęli Państwo na straży bezpieczeństwa pobytu nas wszystkich w szkole. Dziękuję za to, także że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Staracie się wesprzeć mnie w poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, odpowiedzialnie przyjmujecie na siebie nowe, wymagające obowiązki. Życzę wszelkiej pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, radości z wykonywania swego zawodu, realizacji postawionych sobie celów i szczęścia w życiu osobistym.

       

      Społeczność szkolną i tworzą także rodzice. Dziękuję Państwu z obecność, osobiste zaangażowanie w sprawy naszej placówki, szczególnie za świetną konstruktywną współpracę i przychylność Rady Rodziców. Przez  pięć kolejnych lat zbudowaliśmy zupełnie nową jakość i płaszczyznę porozumienia we wspólnym interesie, jakim jest rozwój naszych uczniów.  Życzę Państwu wielu pomyślności, chwil satysfakcji .

       

      Wam, Drodzy Uczniowie, życzę dziś, abyście dzięki edukacji coraz lepiej rozumieli otaczający Was świat. Aby Wasi nauczyciele wierzyli w Wasze

      możliwości, bo przecież „Edukacja ma wiele twarzy. Tyle twarzy, ilu uczniów jest na świecie, bo edukacja to indywidualna twarz każdego dziecka. Jego Prawo do samookreślenia, ale również wiara nauczycieli i rodziców w potencjał dziecka." Życzę, aby ta twarz edukacji była pogodna, uśmiechnięta, życzliwa. Wy również bądźcie odważni – choć nie butni, dokonujcie mądrych i odpowiedzialnych wyborów. Nawet jeśli spotkacie takich, którzy będą wartość edukacji podważali i z niej drwili, pamiętajcie, ona daje prawdziwą wolność!

       

      Dziękuję Wszystkim, a szczególnie moim bezpośrednim współpracownicom, wicedyrektorkom - osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i trudnej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że Wszyscy Państwo czujecie na co dzień, nie tylko dziś, że możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony.

      Dziękuję serdecznie!

                                                                                Dyrektor ZPO3

                                                                                 Joanna Karaszewska

       

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
    • Wycieczka do Torunia
    • Ogólnopolski projekt ekologiczny Z ekologią na Ty
     • Ślubowanie Pierwszaków

     • 01.10.2021

     •  

      Dnia 27.09.2021r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 Szkole Podstawowej nr 3 im.B.Malinowskiego w Działdowie odbyło się uroczyste Ślubowanie klas pierwszych. To bardzo ważna uroczystość, która na stałe wpisana jest w kalendarz najważniejszych szkolnych imprez. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla najmłodszych naszych uczniów, ale również ogromne przeżycie dla ich rodziców. Pierwszaków przywitała ich starsza koleżanka, która życzyła im wielu sukcesów w nauce, wzorowego zachowania na pierwszym świadectwie i wysokich wyników w sporcie, kontynuując tym samym bogatą tradycję szkoły. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona pełnoprawnych uczniów musieli pokazać przybyłej na uroczystość wróżce, co potrafią. Zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności: recytowali wiersze, śpiewali piosenki, wykonywali ćwiczenia sportowe. Wykazali wzorową postawę podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego.  Próbie zostały poddane również wychowawczynie: pani Joanna Góralska, pani Joanna Angowska i pani  Katarzyna Kamińska, które musiały wypić sok z cytryny, po czym uśmiechnąć się do swoich wychowanków.Wszystkie zadania przygotowane przez wróżkę zostały wzorowo wykonane. Jury pod kierunkiem pani dyrektor Joanny Karaszewskiej jednogłośnie zdecydowało, że uczniowie mogą dostąpić zaszczytu pasowania. Po uroczystym Ślubowaniu na sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 wykonano wszystkim klasom pierwszym pamiątkowe zdjęcia. Oprócz upominków od szkoły również rodzice przygotowali dla dzieci miłe niespodzianki.

                                                                                                  Joanna Niedzielska

    • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Szczepienia - informacja

     • 05.09.2021
     • Wytyczne do szczepień

      Szanowni Wychowawcy Rodzice otrzymali wiadomość następującej treści:Szanowni Rodzice, zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia informuję, że uczniowie w wieku od 12 roku życia mogą skorzystać ze szczepienia przeciwko covid - 19,  zorganizowanego na terenie szkoły.W najbliższym tygodniu będzie możliwość zadeklarowania przez Rodzica chęci skorzystania z tej możliwości. Do piątku - 10 września 2021r. - należy za pośrednictwem dziennika elektronicznego zgłosić wychowawcy klasowemu, imię i nazwisko chętnych do przystąpienia do akcji.Szczepienia na terenie szkoły zostaną zorganizowane, jeśli ilość uczestników osiągnie poziom akceptowany przez zespół szczepiący (lekarz i personel pomocniczy ze szpitala). Termin przeprowadzania szczepień dla zadeklarowanych uczniów zostanie podany również po konsultacji z personelem medycznym. Szkoła ze swojej strony zabezpieczyła pomieszczenie spełniające wymagania na ten cel.Równocześnie informuję, że na stronie MEiN oraz szkoły znajdują się materiały informacyjne dotyczące akcji szczepienia dzieci i młodzieży przeciwko covid - 19. Zachęcam do skorzystania.         

                                                                                                               Dyrektor ZPO nr 3                               

                                                                                                              Joanna Karaszewska

                                                                                                                

       

     • Informacja o organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

     • 23.08.2021
     • Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, przed nami rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Aby maksymalnie zapewnić warunki bezpieczeństwa i w zgodzie z aktualnymi wytycznymi MEiN i GIS . Prosimy rodziców o odprowadzenie młodszych uczniów ( klas II – IV) do wejścia, gdyby uroczystość rozpoczynała się w sali gimnastycznej. Wyjątek stanowią rodzice Pierwszoklasistów, którzy uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą.

      Po krótkim otwarciu roku i przywitaniu przez dyrektor szkoły uczniowie przejdą na spotkania z wychowawcami do sal lekcyjnych, gdzie zostaną zapoznani z procedurami obowiązującymi w naszej szkole regułami sanitarnymi. Harmonogram rozpoczęcia roku :

      Godzina

      Klasy

      Miejsce spotkania

      8.00 – 8.30

      VIII

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      8.30 – 9.00

      VII i VI

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      9.00 – 9.30

      V i IV

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      10.00 – 10.30

      II i III

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      11.00

      I

      Boisko szkolne/sala gimnastyczna

      W związku z obowiązującym do 31 sierpnia 2021 r. ograniczonym funkcjonowaniem szkół nie odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców Pierwszoklasistów, zwyczajowo przeprowadzane w sierpniu. Wszystkie niezbędne informacje, zgody i loginy dostępu do dziennika elektronicznego zostaną przekazane przez wychowawców 1 września. W tym dniu uczniowie oraz rodzice poznają wychowawczynie, a następnie zostaną przez nie zapoznani z najważniejszymi miejscami w szkole, będą poinstruowani o zasadach sanitarnych i regułach obowiązujących podczas pobytu w szkole. Będzie to również dzień wypożyczenia podręczników naszym najmłodszym uczniom. O wszystkich szczegółach organizacyjnych, przewidzianych na ten dzień, rodzice i uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

      Aby zachować zasadę bezpiecznej odległości i unikać skupisk, ograniczamy udział rodziców do 1 osoby towarzyszącej dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole. Proszę również zaopatrzyć się we własne długopisy, wskazane są także rękawiczki. W przestrzeni wspólnej budynku, a w przypadku braku możliwości zachowania dystansu także na boisku, wymagana jest ochrona maseczką ust i nosa. Wszyscy proszeni są o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa we wzajemnej trosce o zdrowie.

      Dyrektor szkoły

      Joanna Karaszewska


       

     • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 - klasy VIII

     • 26.06.2021
     • Nowa galeria Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 - klasy VIII została dodana do albumu fotograficznego

      Świat należy do ludzi,

      Którzy mają odwagę marzyć i ryzykować,

      Aby spełniać swoje marzenia.

      I starają się robić to jak najlepiej.”

      ( Paulo Coelho)

       

       

      W samo południe 25 czerwca 2021r. rozbrzmiał ostatni dzwonek zwiastujący Absolwentom rozpoczęcie uroczystej gali z okazji ukończenia szkoły. Najzdolniejszym uczniom wręczono podczas niej świadectwa z wyróżnieniem, najwybitniejszym - Nagrody Dyrektora (średnia co najmniej 5,50 i wzorowe zachowanie), a najaktywniejszym - liczne upominki książkowe za działalność społeczną, artystyczną, naukową i sportową. Odchodzący przekazali młodszym kolegom ważny atrybut – Złotą Księgę, symbol władzy uczniowskiej – srebrną tarczę nowej przewodniczącej samorządu uczniowskiego oraz złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W tej przepięknej i wzruszającej uroczystości towarzyszyli nam również Rodzice, którzy za swe szczególne zaangażowanie i współpracę zostali uhonorowani wpisem do Księgi Rodziców. Podziękowania, łzy wzruszenia, życzenia powodzenia rozbrzmiewały jeszcze długo po zakończeniu uroczystości.

       

      Rozstania nie są łatwe, ale taka jest kolej rzeczy...

       

      „Odkrywajcie Drodzy Absolwenci kolejne uroki świata, poszukujcie własnej drogi, śmiało wyrażajcie siebie, odpowiedzialnie dokonujcie wyborów, nie bójcie się marzyć. Świat do Was należy. Miejcie więc odwagę i wytrwałość marzycieli. To chęć realizacji marzeń stanowi siłę i determinuje nasze działanie. Zgodnie z misją szkoły: daliśmy Wam skrzydła, abyście mogli odfrunąć i dalej się rozwijać. Macie też korzenie, abyście czuli, gdzie jest Wasz dom i pewna przystań.” – z takim przesłaniem pożegnała kolejną grupę ósmoklasistów dyrektor szkoły, Joanna Karaszewska.

       

      Fruńcie, Kochani...

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2021/2022

     • 16.06.2021
     •  

       

      W dniu 16.06.2021r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego

      Oddano 203 głosy, z czego 2 głosy były nieważne.

      Uzyskane głosy :

      Dobrzeniecka Amelia 7c - 48

      Gancarz łucja 7d - 23

      Gulbińska Natalia 7e - 18

      Miros Jan 7b - 50

      Radzimińska Zuzanna 7a - 62

      Na podstawie powyższych wyników przewodniczącą SU w roku szkolnym 2021/2022 zostaje

      ZUZANNA RADZIMIŃSKA Z KALSY 7A

       

       

    • Na szlakach Warmii i Mazur
    • Bronisław Malinowski - fimy
    • Nie ma jak dom - piosenka nagrana z okazji Jubileuszu 40 lecia szkoły
    • Drugi numer gazety TakJest